Çemberler ve PiSphere Surface

Kürenin yüzey alanını bulmak için bir kez daha ona değişik şekillerle yaklaşmayı deneyebiliriz, örneğin bir sürü yüzü olan bir çokgenle. Yüz sayısı arttıkça çokgen gittikçe daha çok bir küreye benzer.

COMING SOON: Sphere Surface Area Proof