Ders Kütüphanesi
Geleceğin Ders Kitabını Keşfedin

Sayılar ve Aritmetik

The Integers

Arithmetic
Yapım halinde
The Number Line
Yapım halinde
Negative Numbers
Yapım halinde
Absolute Value
Yapım halinde
Properties of Zero
Yapım halinde
Place Value
Yapım halinde

Fractions

Introduction
Yapım halinde
Fraction Arithmetic
Yapım halinde
Mixed Numbers
Yapım halinde
Dividing Fractions
Yapım halinde

Decimals

Introduction
Yapım halinde
Adding and Subtracting Decimals
Yapım halinde
Ordering Decimals
Yapım halinde
Multiplying and Dividing Decimals
Yapım halinde
Converting Decimals and Fractions
Yapım halinde
Rounding
Yapım halinde

Rates, Percentages and Ratios

Ratios and Mixtures
Yapım halinde
Percentages
Yapım halinde
Percentage Increase and Decrease
Yapım halinde
Interest
Yapım halinde
Ratios and Rates
Yapım halinde

Denklemler ve Fonksiyonlar

Introduction to Algebra

Proportional Relationships
Yapım halinde
Graphs an Variables
Yapım halinde
Manipulating Expressions
Yapım halinde
Modelling
Yapım halinde

Linear Equations

Weighing and Balancing
Yapım halinde
Tape Diagrams
Yapım halinde
Solving Linear Equations
Yapım halinde
Inequalities
Yapım halinde

Linear Functions

Input, Output and Graphs
Yapım halinde
Slope and Intercept
Yapım halinde
Parallel and Perpendicular Lines
Yapım halinde
Systems of Equations
Yapım halinde

Roots and Exponents

Square and Cube Roots
Yapım halinde
Rational and Irrational Numbers
Yapım halinde
Powers and Exponents
Yapım halinde
Scientific Notation
Yapım halinde

Geometri

Area and Shapes

Introduction
Yapım halinde
Parallelograms
Yapım halinde
Triangles
Yapım halinde
Polygons
Yapım halinde
Circles and Circumferences
Yapım halinde
Area of Circles
Yapım halinde

Angles and Polygons

Angles
Yapım halinde
Angles in Polygons
Yapım halinde
Drawing Triangles
Pythagoras’ Theorem
Yapım halinde
The Coordinate Plane
Yapım halinde
Transformations and Congruence
Yapım halinde

3D Solids

Introduction
Yapım halinde
Nets and Surface Area
Yapım halinde
Prisms and Pyramids
Yapım halinde
Cylinders and Cones
Yapım halinde
Spheres
Yapım halinde

Units and Measuring

Measuring
Yapım halinde
Units and Conversion
Yapım halinde
Scale Drawings
Yapım halinde
Scaling and Dimensions
Yapım halinde
Estimation
Yapım halinde

Olasılık ve İstatistik

Introduction to Probability

Introduction
Yapım halinde
Computing Probabilities
Yapım halinde
Probability Trees
Yapım halinde
Venn Diagrams
Yapım halinde

Data and Statistics

Introduction
Yapım halinde
Center and Spread
Yapım halinde
Visualising Data
Yapım halinde
Sampling
Yapım halinde
Scatter Plots and Linear Models
Yapım halinde

Geometri

Öklid Geometrisi

GirişÖklid’in AksiyomlarıPergel ve çizgilik çizimleri
Daha da fazla inşaat
Yapım halinde
Açılar ve Kanıtlar
Yapım halinde
Origami and Kağıt Katlama

Dönüşümler ve Simetri

GirişKatı dönüşümler
Eşleşim
Yapım halinde
SimetriSimetri Grupları ve Duvarkağıdı GruplarıFizikte SimetriGenişleme
Benzerlik
Yapım halinde

Üçgenler ve Trigonometri

GirişÜçgenlerin Özellikleri
Üçgen Orta Segmentleri
Yapım halinde
Üçgende EşlikPisagor Teoremi
İkizkenar ve Eşkenar Üçgenler
Yapım halinde
TrigonometriSinüs ve Kosinüs Kuralları

Çokgenler ve Çokyüzlüler

ÇokgenlerDörtgenlerTessellationsçokyüzlüler
Ağlar ve Kesitler
Yapım halinde
Prizmalar ve Piramitler
Yapım halinde
Şekillendirme ve Katılar
Yapım halinde
Platonik Katılar

Çemberler ve Pi

GirişDerece ve RadyanTeğetler, Kirişler ve Yaylar
The Circle Theorems
Yapım halinde
Cyclic Polygons
Yapım halinde
Küre, Koni ve SilindirKonik Kesitler

Non-Euclidean Geometry

Spherical GeometryMap ProjectionsHyperbolic GeometryMetric SpacesTopology
Higher Dimensions
Yapım halinde

Cebir

Functions

Relations and Functions
Yapım halinde
Graphing and Interpreting Functions
Yapım halinde
Piecewise Functions
Yapım halinde
Absolute Value Functions
Yapım halinde
Inverse Functions
Yapım halinde
Rates of Change
Yapım halinde

Sequences and Patterns

IntroductionArithmetic and Geometric SequencesFigurate Numbers
Sequences as Functions
Yapım halinde
Fibonacci NumbersSpecial SequencesPascal’s Triangle
Limits and Convergence
Yapım halinde

İkinci dereceden denklemler

Giriş
Binomial Expressions
Yapım halinde
Solving Quadratic Equations
Yapım halinde
The Quadratic Formula
Yapım halinde
Graphing Quadratics
Yapım halinde
Projectile Motion
Yapım halinde
More Applications
Yapım halinde

Inequalities and Systems of Equations

Systems of Linear Equations
Yapım halinde
Row Operations and Elimination
Yapım halinde
Linear Inequalities
Yapım halinde
Systems of Inequalities
Yapım halinde
Quadratic Inequalities
Yapım halinde

Exponential Functions

Carbon Dating
Exponential Growth and Decay
Yapım halinde
Comparing Models
Yapım halinde
Compound Interest
Yapım halinde
Population Dynamics
Yapım halinde

Olasılık ve Matematik

Olasılık

Giriş
Olasılık Ağaçları
Yapım halinde
Venn Diyagramları
Yapım halinde
Şartlı olasılık
Yapım halinde
Monty Hall Problemi
Doğum Günü Sorunu
Yapım halinde
Esas Rastgelelik

İstatistikler ve Veriler

Kumarhane Matematiği
Veri Görselleştirme
Yapım halinde
Veri Merkezi ve Yayılımı
Yapım halinde
Örnekleme ve Tahmin
Yapım halinde
Elektronik Tablolar ve Frekans Tabloları
Yapım halinde
Doğrusal Modeller
Yapım halinde
Nedensellik - Korelasyon
Yapım halinde

Codes and Ciphers

Introduction
Binary Numbers
Yapım halinde
Error Detection
Yapım halinde
Secret Codes
Yapım halinde
The Enigma
Yapım halinde
Public Key Cryptography
Yapım halinde

Game Theory

The Prisoners’ Dilemma
Cards, Coins and Dice
Yapım halinde
The Winning Move
Random Walks
Yapım halinde

Cebir ve Analiz

Polynomials

Introduction
Yapım halinde
Zeros of Polynomials
Yapım halinde
Sketching Polynomial Functions
Yapım halinde
The Factor and Remainder Theorems
Yapım halinde
Systems of Equations
Yapım halinde

Function Transformations

Combining and Composing Functions
Yapım halinde
Translating Functions
Yapım halinde
Reflecting Functions
Yapım halinde
Scaling Functions
Yapım halinde
Inverse functions
Yapım halinde

Rationals and Radicals

Rational and Irrational Numbers
Yapım halinde
Rational Functions and Expressions
Yapım halinde
Solving Rational Equations
Yapım halinde
Exponent Laws
Yapım halinde
Radical Functions
Yapım halinde
Solving Radical Equations
Yapım halinde

Exponentials and Logarithms

Exponential Growth and Decay
Yapım halinde
Exponential Functions
Yapım halinde
Introduction to Logarithms
Yapım halinde
Laws of Logarithms
Yapım halinde
The Number e
Yapım halinde
Logarithmic Functions
Yapım halinde

Sequences and Series

Sequences
Yapım halinde
Series and Sigma Notation
Yapım halinde
Arithmetic and Geometric Series
Yapım halinde
The Binomial Theorem
Yapım halinde

Logic, Sets and Proof

Logic and Paradoxes
Yapım halinde
Axioms and Proof
Yapım halinde
Proof by Induction
Yapım halinde
Infinity and Hilbert’s Hotel
Yapım halinde

Geometri ve Doğrusal Cebir

Coordinate Geometry

Equations of Lines
Yapım halinde
Parallel and Perpendicular Lines
Yapım halinde
Equations of Circles
Yapım halinde
Properties of Polygons
Yapım halinde
Transformations
Yapım halinde

Trigonometry

The Unit Circle Definition
Yapım halinde
Graphs of Trigonometric Functions
Yapım halinde
Amplitude, Frequency and Transformations
Yapım halinde
Pythagorean Identities
Yapım halinde
More Trigonometric Identities
Yapım halinde
Inverse Trigonometric Functions
Yapım halinde
Circular Motion
Yapım halinde

Conic Sections and Polar Coordinates

Parametric Curves
Yapım halinde
Circles and Ellipses
Yapım halinde
Parabolae
Yapım halinde
Hyperbolae
Yapım halinde
Polar Coordinates
Yapım halinde

Vectors

Introduction
Yapım halinde
Vector Arithmetic
Yapım halinde
Scalar Products and Equations of Planes
Yapım halinde
Cross Products and Equations of Lines
Yapım halinde
Geometry Problems
Yapım halinde

Matrices

Transformations
Yapım halinde
Matrix Arithmetic
Yapım halinde
Determinants
Yapım halinde
Matrix Inverses
Yapım halinde
Cramer’s Rule and Gaussian Elimination
Yapım halinde
Eigenvalues and Eigenvectors
Yapım halinde

Complex Numbers

Introduction
Yapım halinde
Complex Arithmetic
Yapım halinde
Euler’s Formula
Yapım halinde
Solving Polynomials
Yapım halinde
De Moivre’s Theorem and Roots of Unity
Yapım halinde

Fraktallar

GirişSierpinski ÜçgeniMandelbrot Seti
Alan Doldurma Eğrileri
Yapım halinde

Calculus

Differentiation

Introduction
Yapım halinde
Limits and Gradients
Yapım halinde
Differentiation Rules I
Yapım halinde
Differentiation Rules II
Yapım halinde
Optimisation problems
Yapım halinde

Integration

Introduction
Yapım halinde
Integration Rules
Yapım halinde
Definite Integrals and Areas under a Curve
Yapım halinde
Improper Integrals
Yapım halinde
Solids of Revolution
Yapım halinde

Numerical Methods

Solving Equations Numerically
Yapım halinde
The Newton-Raphson Method
Yapım halinde
Numerical Integration
Yapım halinde
Maclaurin and Taylor series
Yapım halinde

Differential Equations

Simple Differential Equations
Yapım halinde
First Order Separable Equations
Yapım halinde
Second Order Differential Equations
Yapım halinde
Homogenous Equations and Particular Integrals
Yapım halinde
Simple Harmonic Motion
Yapım halinde
Coupled Differential Equations
Yapım halinde

Chaos Theory

Introduction
Mathematical Billiard
Yapım halinde
The Three Body Problem
Yapım halinde
Phase Space and Strange Attractors
Yapım halinde
The Logistic Map
Yapım halinde

Olasılık ve İstatistik

Random Variables

Introduction
Yapım halinde
Discrete Random Variables
Yapım halinde
Binomial and Poisson Distribution
Yapım halinde
Continuous Random Variables
Yapım halinde
The Normal Distribution
Yapım halinde
The Central Limit Theorem
Yapım halinde

Statistics and Hypothesis Tests

Sampling and Estimation
Yapım halinde
Hypothesis Tests and Confidence Intervals
Yapım halinde
Linear Models and Correlation Coefficients
Yapım halinde
Contingency tables and Chi Squared Tests
Yapım halinde
Bayesian Statistics
Yapım halinde

Algorithms

Introduction to Computing
Yapım halinde
Complexity and O Notation
Yapım halinde
Sorting Algorithms
Yapım halinde
Linear Programming and the Simplex Algorithm
Yapım halinde
Graphs, Trees and Networks
Yapım halinde

Machine Learning

Introduction
Yapım halinde
Linear Regression
Yapım halinde
Support Vector Machines
Yapım halinde
Neural Networks
Yapım halinde
Unsupervised Learning
Yapım halinde