Ders Kütüphanesi

Sayılar ve Aritmetik

The Integers

Commutative, Associative and Distributive LawsÇok yakında
Order of OperationsÇok yakında
The Number LineÇok yakında
Arithmetic with Negative NumbersÇok yakında
Properties of ZeroÇok yakında
Absolute ValueÇok yakında
Place ValueÇok yakında

Fractions

IntroductionÇok yakında
Simplifying and Expanding FractionsÇok yakında
Adding and Subtracting FractionsÇok yakında
Multiplying and Dividing FractionsÇok yakında
Mixed NumbersÇok yakında

Decimals

IntroductionÇok yakında
Adding and Subtracting DecimalsÇok yakında
Ordering DecimalsÇok yakında
Multiplying DecimalsÇok yakında
Dividing DecimalsÇok yakında
Converting Decimals and FractionsÇok yakında
RoundingÇok yakında

Rates, Percentages and Ratios

Ratios and MixturesÇok yakında
PercentagesÇok yakında
Percentage Increase and DecreaseÇok yakında
InterestÇok yakında
Ratios and RatesÇok yakında

Roots and Exponents

Square and Cube RootsÇok yakında
Rational and Irrational NumbersÇok yakında
Powers and ExponentsÇok yakında
Large and Small NumbersÇok yakında
Scientific NotationÇok yakında

Denklemler ve Fonksiyonlar

Introduction to Algebra

IntroductionÇok yakında
Constants and VariablesÇok yakında
Manipulating ExpressionsÇok yakında
ModellingÇok yakında

Proportional Relationships

IntroductionÇok yakında
Direct and Inverse ProportionÇok yakında
Graphing Proportional RelationshipsÇok yakında
Constant of ProportionalityÇok yakında

Linear Equations

Reasoning with Tape DiagramsÇok yakında
Weighing and BalancingÇok yakında
Manipulating EquationsÇok yakında
Solving Linear EquationsÇok yakında
InequalitiesÇok yakında

Linear Functions

Input and OutputÇok yakında
Graphing FunctionsÇok yakında
Slope and InterceptÇok yakında
Parallel and Perpendicular LinesÇok yakında
Linear FunctionsÇok yakında
Piecewise Functions and Systems of EquationsÇok yakında

Geometri

Area and Shapes

IntroductionÇok yakında
Parallelograms and TrianglesÇok yakında
PolygonsÇok yakında
Circles and CircumferencesÇok yakında
Area of CirclesÇok yakında

Angles and Polygons

AnglesÇok yakında
Angles in PolygonsÇok yakında
Drawing Triangles
Pythagoras’ TheoremÇok yakında
The Coordinate PlaneÇok yakında
Transformations and CongruenceÇok yakında

3D Solids

PolyhedraÇok yakında
Nets and Surface AreaÇok yakında
Volumes and CuboidsÇok yakında
Prisms and PyramidsÇok yakında
Cylinders and ConesÇok yakında
SpheresÇok yakında

Units and Measuring

MeasuringÇok yakında
Units and ConversionÇok yakında
Scale DrawingsÇok yakında
Scaling and DimensionsÇok yakında
EstimationÇok yakında

Olasılık ve İstatistik

Introduction to Probability

IntroductionÇok yakında
Coins, Cards and DiceÇok yakında
Multi-Step ExperimentsÇok yakında
Designing SimulationsÇok yakında

Data and Statistics

IntroductionÇok yakında
Dot Plots and HistogramsÇok yakında
Box PlotsÇok yakında
Mean, Median and ModeÇok yakında
SamplingÇok yakında
Comparing PopulationsÇok yakında
Scatter Plots and Linear ModelsÇok yakında

Geometri

Öklid Geometrisi

GirişÖklid’in AksiyomlarıPergel ve çizgilik çizimleri
Daha da fazla inşaatÇok yakında
Açılar ve KanıtlarÇok yakında
Origami and Kağıt Katlama

Dönüşümler ve Simetri

GirişKatı dönüşümler
EşleşimÇok yakında
SimetriSimetri Grupları ve Duvarkağıdı GruplarıFizikte SimetriGenişleme
BenzerlikÇok yakında

Üçgenler ve Trigonometri

GirişÜçgenlerin Özellikleri
Üçgen Orta SegmentleriÇok yakında
Üçgende EşlikPisagor Teoremi
İkizkenar ve Eşkenar ÜçgenlerÇok yakında
TrigonometriSinüs ve Kosinüs Kuralları

Polygons and Polyhedra

PolygonsQuadrilateralsTessellationsPolyhedra
Nets and Cross SectionsÇok yakında
Prisms and PyramidsÇok yakında
Scaling Shapes and SolidsÇok yakında
Platonic Solids

Çemberler ve Pi

GirişDerece ve RadyanTeğetler, Kirişler ve Yaylar
The Circle TheoremsÇok yakında
Cyclic PolygonsÇok yakında
Küre, Koni ve SilindirKonik Kesitler

Non-Euclidean Geometry

Spherical GeometryMap ProjectionsHyperbolic GeometryMetric SpacesTopology
Higher DimensionsÇok yakında

Cebir

Functions

Relations and FunctionsÇok yakında
Graphing FunctionsÇok yakında
Solving Equations GraphicallyÇok yakında
Absolute Value FunctionsÇok yakında
Inverse FunctionsÇok yakında
Rates of ChangeÇok yakında

Sequences and Patterns

IntroductionArithmetic and Geometric SequencesFigurate Numbers
Sequences as FunctionsÇok yakında
Fibonacci NumbersSpecial SequencesPascal’s Triangle
Limits and ConvergenceÇok yakında

Linear Equations and Inequalities

Solving Linear EquationsÇok yakında
Graphing Linear FunctionsÇok yakında
Systems of Linear EquationsÇok yakında
Row Operations and EliminationÇok yakında
Linear InequalitiesÇok yakında
Inequalities in Two VariablesÇok yakında
Systems of InequalitiesÇok yakında

Quadratic Equations

Introduction
Binomial ExpressionsÇok yakında
Solving Quadratic EquationsÇok yakında
The Quadratic FormulaÇok yakında
Graphing QuadraticsÇok yakında
Projectile MotionÇok yakında
More ApplicationsÇok yakında

Exponential Functions

Carbon Dating
Exponential Growth and DecayÇok yakında
Comparing ModelsÇok yakında
Compound InterestÇok yakında
Population DynamicsÇok yakında

Olasılık ve Ayrık Matematik

Olasılık

Giriş
Olasılık AğaçlarıÇok yakında
Venn DiyagramlarıÇok yakında
Şartlı olasılıkÇok yakında
Monty Hall Problemi
Doğum Günü SorunuÇok yakında
Esas Rastgelelik

İstatistikler ve Veriler

Kumarhane Matematiği
Veri GörselleştirmeÇok yakında
Veri Merkezi ve YayılımıÇok yakında
Örnekleme ve TahminÇok yakında
Elektronik Tablolar ve Frekans TablolarıÇok yakında
Doğrusal ModellerÇok yakında
Nedensellik - KorelasyonÇok yakında

Codes and Ciphers

IntroductionÇok yakında
Binary NumbersÇok yakında
Error DetectionÇok yakında
Secret CodesÇok yakında
The EnigmaÇok yakında
Public Key CryptographyÇok yakında

Game Theory

The Prisoners’ Dilemma
Cards, Coins and DiceÇok yakında
The Winning Move
Random WalksÇok yakında

Cebir ve Analiz

Polynomials

IntroductionÇok yakında
Zeros of PolynomialsÇok yakında
Sketching Polynomial FunctionsÇok yakında
The Factor and Remainder TheoremsÇok yakında
Systems of EquationsÇok yakında

Function Transformations

Combining and Composing FunctionsÇok yakında
Translating FunctionsÇok yakında
Reflecting FunctionsÇok yakında
Scaling FunctionsÇok yakında
Inverse functionsÇok yakında

Rationals and Radicals

Rational and Irrational NumbersÇok yakında
Rational Functions and ExpressionsÇok yakında
Solving Rational EquationsÇok yakında
Exponent LawsÇok yakında
Radical FunctionsÇok yakında
Solving Radical EquationsÇok yakında

Exponentials and Logarithms

Exponential Growth and DecayÇok yakında
Exponential FunctionsÇok yakında
Introduction to LogarithmsÇok yakında
Laws of LogarithmsÇok yakında
The Number eÇok yakında
Logarithmic FunctionsÇok yakında

Sequences and Series

SequencesÇok yakında
Series and Sigma NotationÇok yakında
Arithmetic and Geometric SeriesÇok yakında
The Binomial TheoremÇok yakında

Geometri ve Doğrusal Cebir

Coordinate Geometry

Equations of LinesÇok yakında
Parallel and Perpendicular LinesÇok yakında
Equations of CirclesÇok yakında
Properties of PolygonsÇok yakında
TransformationsÇok yakında

Trigonometry

The Unit Circle DefinitionÇok yakında
Graphs of Trigonometric FunctionsÇok yakında
Amplitude, Frequency and TransformationsÇok yakında
Pythagorean IdentitiesÇok yakında
More Trigonometric IdentitiesÇok yakında
Inverse Trigonometric FunctionsÇok yakında
Circular MotionÇok yakında

Conic Sections and Polar Coordinates

Parametric CurvesÇok yakında
Circles and EllipsesÇok yakında
ParabolaeÇok yakında
HyperbolaeÇok yakında
Polar CoordinatesÇok yakında

Vectors

IntroductionÇok yakında
Vector ArithmeticÇok yakında
Scalar Products and Equations of PlanesÇok yakında
Cross Products and Equations of LinesÇok yakında
Geometry ProblemsÇok yakında

Matrices

Matrices as TransformationsÇok yakında
Matrix ArithmeticÇok yakında
DeterminantsÇok yakında
Matrix InversesÇok yakında
Cramer’s Rule and Gaussian EliminationÇok yakında
Eigenvalues and EigenvectorsÇok yakında

Complex Numbers

IntroductionÇok yakında
Complex ArithmeticÇok yakında
Modulus and ArgumentÇok yakında
Quadratic, Cubic and Quartic EquationsÇok yakında
Euler’s Identity and De Moivre’s TheoremÇok yakında
Complex Roots of UnityÇok yakında

Fraktallar

GirişSierpinski ÜçgeniMandelbrot Seti
Alan Doldurma EğrileriÇok yakında

hesap

Differentiation

IntroductionÇok yakında
Limits and GradientsÇok yakında
Differentiation Rules IÇok yakında
Differentiation Rules IIÇok yakında
Optimisation problemsÇok yakında

Integration

IntroductionÇok yakında
Integration Rules IÇok yakında
Integration Rules IIÇok yakında
Definite Integrals and Areas under a CurveÇok yakında
Numerical IntegrationÇok yakında
Improper IntegralsÇok yakında
Solids of RevolutionÇok yakında

Numerical Methods

Solving Equations NumericallyÇok yakında
The Newton­-Raphson MethodÇok yakında
Maclaurin and Taylor seriesÇok yakında

Differential Equations

Simple Differential EquationsÇok yakında
First Order Separable EquationsÇok yakında
Second Order Differential EquationsÇok yakında
Homogenous Equations and Particular IntegralsÇok yakında
Simple Harmonic MotionÇok yakında
Coupled Differential EquationsÇok yakında

Chaos Theory

Introduction
Mathematical BilliardÇok yakında
The Three Body ProblemÇok yakında
Phase Space and Strange AttractorsÇok yakında
The Logistic MapÇok yakında

Olasılık ve İstatistik

Advanced Probability

IntroductionÇok yakında
Discrete Random VariablesÇok yakında
The Normal DistributionÇok yakında
Binomial and Poisson DistributionÇok yakında
Continuous Random VariablesÇok yakında
Random WalksÇok yakında

Statistics and Hypothesis Tests

Data RepresentationÇok yakında
Experiments and SamplingÇok yakında
Hypothesis TestsÇok yakında
Estimation and Confidence IntervalsÇok yakında
The Law of Large Numbers and Central Limit TheoremÇok yakında
Chi Squared Tests and Correlation CoefficientsÇok yakında
Bayesian StatisticsÇok yakında

Algorithms

Introduction to ComputingÇok yakında
Complexity and O NotationÇok yakında
Sorting AlgorithmsÇok yakında
Linear Programming and the Simplex AlgorithmÇok yakında
Graphs, Trees and NetworksÇok yakında

Machine Learning

IntroductionÇok yakında
Linear RegressionÇok yakında
Support Vector MachinesÇok yakında
Neural NetworksÇok yakında
Unsupervised LearningÇok yakında
Tensor FlowÇok yakında