Matematiğin Zaman Çizelgesi

20000 BCE
10000 BCE
5000 BCE
4000 BCE
3000 BCE
2000 BCE
1000 BCE
900 BCE
800 BCE
700 BCE
600 BCE
500 BCE
400 BCE
300 BCE
200 BCE
100 BCE
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
Antik Çağ
Orta Çağ
Rönesans
Aydınlanma Çağı
Modern Çağ
Viazovska
Avila
Mirzakhani
Tao
Perelman
Zhang
Daubechies
Bourgain
Wiles
Shamir
Yau
Matiyasevich
Thurston
Uhlenbeck
Conway
Langlands
Cohen
Easley
Penrose
Nash
Grothendieck
Serre
Mandelbrot
Wilkins
Robinson
Blackwell
Johnson
Lorenz
Gardner
Erdős
Turing
Chern
Weil
Gödel
von Neumann
Kolmogorov
Cartwright
Shannon
Escher
Cox
Ramanujan
Noether
Einstein
Hardy
Russell
Hilbert
Peano
Poincaré
Kovalevskaya
Cantor
Lie
Carroll
Dedekind
Riemann
Cayley
Nightingale
Lovelace
Boole
Sylvester
Galois
Jacobi
De Morgan
Hamilton
Bolyai
Abel
Lobachevsky
Babbage
Möbius
Cauchy
Somerville
Gauss
Germain
Wang
Fourier
Legendre
Mascheroni
Laplace
Monge
Lagrange
Banneker
Lambert
Agnesi
Euler
Du Châtelet
Bernoulli
Goldbach
Simson
De Moivre
Bernoulli
Ceva
Leibniz
Seki
Newton
Pascal
Wallis
Fermat
Cavalieri
Descartes
Desargues
Mersenne
Kepler
Galileo
Napier
Stevin
Viète
Pedro Nunes
Cardano
Tartaglia
Copernicus
Da Vinci
Pacioli
Regiomontanus
Madhava
Oresme
Zhu Shijie
Yang
Qin Jiushao
Al-Din Tusi
Li Ye
Fibonacci
Bhaskara
Bhaskara II
Khayyam
Jia
Al-Haytham
Al-Karaji
Thabit
Al-Khwarizmi
Bhaskara I
Brahmagupta
Aryabhata
Zu
Hypatia
Liu
Diophantus
Ptolemy
Nicomachus
Heron
Hipparchus
Apollonius
Eratosthenes
Archimedes
Pingala
Euclid
Aristotle
Eudoxus
Platon
Democritus
Zeno
Pythagoras
Thales
Ishango Bone
Counters
MS 3047
VAT 12593
Plimpton 322
YBC 7289
YBC 7290
Rhind Papyrus
Tomb of Menna
Bamboo Table
Elements
Palimpsest
Suàn shù shū
Khmer Zero
Al-Jabr
Al-Jabr
Lilavati
Maya Codex
Liber Abaci
Siyuan Yujian
Incan Quipu
Polyhedra
Aztec Dates
c. 300 BCE:  Hintli matematikçi Pingala sıfır, ikili sayılar, Fibonacci sayıları ve Pascal üçgeni hakkında çalışmalar yayınladı.
c. 260 BCE:  Arşimed π sayısının 3.1429 ile 3.1408 arasında olduğunu kanıtladı.
c. 235 BCE:  Eratosthenes, asal sayıları hızlıca bulmak için bir elek algoritması kullandı.
c. 200 BCE:  “Suàn shù shū” (Sayılar ve Hesaplama Kitabı) matematikle ilgili en eski Çin metinlerinden biridir.
c. 100 CE:  Nicomachus matematikte hala çözülmemiş en eski problemi ortaya koyuyor: garip mükemmel sayılar olup olmadığı” sorusu.
c. 250 CE:  Orta Amerika'daki Maya kültürü gelişir ve 20 tabanlı bir sayısal sistem kullanır.
c. 830 CE:  El-Hwarizmi, “Kitab al-jabr wa al-muqābalah” ı yayınladı - Cebirin ismini koyan ve Cebirin ilk kitabı.
1202:  Fibonacci’nin Liber Abacı’sı, Avrupa’ya Arap rakamları, ayrıca basit cebir ve Fibonacci sayılarını tanıttı.
1482:  Öklid’in Elementlerinin ilk baskısı
1545:  Cardano, karmaşık sayılar fikrini tasarlar.
1609:  Kepler, gezegenlerin eliptik yörüngelerde hareket ettiğini açıkladığı “Astronomia nova” yı yayınladı.
1618:  Napier e sayısına ilk referansları logaritmalar üzerine yazılmış bir kitapta yayınladı.
1637:  Fermat, Fermat’ın Son Teoremi’ni kanıtladığını iddia ediyor.
1654:  Pascal ve Fermat olasılık teorisini geliştirir.
1684:  Leibniz, kalkülüse ilişkin ilk makaleyi yayınladı.
1687:  Newton, yerçekimi ve hareket yasalarını ve aynı zamanda matematik versiyonunu içeren Principia Mathematica'yı yayınlar.
1736:  Euler, Königsberg köprüsü problemini grafik teorisini icat ederek çözdü.
1761:  Lambert π sayısının irrasyonel olduğunu kanıtladı.
1799:  Gauss, Cebirin Temel Teoremini kanıtladı.
1829:  Bolyai, Gauss ve Lobachevsky'nin hepsi hiperbolik Öklid-dışı geometriyi icat etti.
1832:  Galois, cebirsel denklemleri çözmek için genel bir koşul bulur, böylece Grup teorisi ve Galois teorisini kurar.
1858:  August Ferdinand Möbius, Möbius şeridini icat etti.
1874:  Cantor farklı sonsuzluk ebatları olduğunu ve gerçek sayıların sayılamadığını kanıtlar.
1895:  Poincaré’nin “Analysis Situs” adlı makalesi modern topolojiye başlar.
1905:  Einstein, fotoelektrik etkiyi ve Brownian hareketini, özel göreliliği keşfettiğini ve E = mc²'yi açıklar.
1915:  Noether, fizikteki her koruma yasasının, evrenin simetrisine tekabül ettiğini göstermez.
1931:  Gödel’in eksiklik teoremi, matematiğin daima eksik kalacağını belirler.
1939:  Bir grup Fransız matematikçi, ilk kitaplarını Kümeler Kuramı üzerine Nicolas Bourbaki takma adı altında yayınladı.
1961:  Lorenz şu anda kelebek etkisi olarak anlandırdığımız hava simülasyonlarında kaotik davranışı keşfeder.
1977:  Adelman, Rivest ve Shamir, asal sayıları kullanarak açık anahtarlı şifreleme sunar.
1994:  Andrew Wiles, Fermat’ın Son Teoremini kanıtlad.
2003:  Perelman, bugüne dek çözülen yedi Milenyum sorunundan yalnızca biri olan Poincaré varsayımını kanıtladı.
c. 563 BCE:  Buddha Hindistanda doğdu. Çalışmaları Budizmin temeli oldu.
c. 551 BCE:  Konfüçyüs Çin'de doğdu. Çalışmaları Konfüçyüsçülük'ün temeli oldu.
490 BCE:  Yunanistan, Pers işgalini Maraton savaşında durdurdu.
432 BCE:  Akropolis, Perikles'in egemenliği altındaki altın çağında Atina'da inşa edilmiştir.
399 BCE:  Sokrates ölüme mahkum edildi, kaçmayı reddetti ve bir bardak zehir içti.
327 BCE:  Büyük İskender, Asya'da muazzam bir imparatorluk yaratmış olan Hindistan'ı istila etti.
c. 221 BCE:  Qin Shi Huang Çin'i birleştirdi ve Çin Seddi'nin yapımına başladı.
146 BCE:  Roma ordusu, üçüncü Pön Savaşı'nı bitiren Kartaca'yı yok etti.
44 BCE:  Julius Caesar öldürüldü.
4 BCE:  Nasıralı İsa, Hıristiyanlığı kuran Beytüllahim'de doğdu.
180 CE:  Marcus Aurelius'un ölümü, Avrupa'da 200 yıllık bir barış dönemi olan Pax Romana'yı sona erdirir.
476 CE:  Roma İmparatorluğu'nun Yıkılışı
570 CE:  İslamiyet'in kurucusu Hz. Muhammed, Mekke'de doğdu.
c. 641 CE:  İskenderiye Kütüphanesi yokedildi.
800 CE:  Charlemagne ilk Kutsal Roma İmparatoru olarak taçlandırılmıştır.
c. 870 CE:  İskandinav kaşifler İzlanda'yı keşfediyor ve sömürüyorlar.
1066:  Fatih William, Hastings savaşını kazandı ve İngiltere Kralı oldu.
1088:  İlk üniversite İtalya'nın Bolonya şehrinde kuruldu.
1096:  İlk Haçlı Seferi Papa 2. Urban tarafından başlatıldı.
1206:  Cengiz Han rakiplerini mağlup etti ve “Moğolların Evrensel Hakimi” unvanını aldı.
1215:  İngiltere Kralı John, yetkilerini kısıtlayan Magna Carta'yı imzalamak zorunda kaldı.
1266:  Marco Polo, Pekin'deki Kubilay Han'ın sarayına geldi.
c. 1347:  Kara Ölüm Avrupa genelinde milyonlarca insanı öldürdü.
1439:  Johannes Gutenberg matbaayı icat etti.
1453:  Türkler, Bizans imparatorluğunun yıkılışı olduğuna işaret ederek Konstantinopolis'i fethettiler.
1492:  Kristof Kolomb Amerika'ya geldi ve yeni bir Avrupa fethi çağı başladı.
1517:  Martin Luther 95 tez yazdı, Protestan reformuna başladı.
1522:  Ferdinand Magellan keşif gezisiyle Dünyayı dolaşıyor.
1543:  Polonyalı bilim adamı Nikolas Kopernik, Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü yazdı.
1588:  1. Kraliçe Elizabeth'in altında, İngiltere İspanyol Silahlı Kuvvetlerini yendi.
1603:  William Shakespeare’in “Hamlet” i ilk kez sahnelendi.
1633:  Galileo Galilei, bilimsel yazıları sebebiyle Katolik Engizisyonu tarafından yargılandı.
1649:  1. Kral Charles, İngiliz İç Savaşı sırasında yargılandı ve idam edildi.
1756:  Wolfgang Amadeus Mozart Avusturya'da doğdu.
c. 1765:  James Watt, endüstriyel devrime güç verecek daha verimli bir buhar motoru icat etti.
1776:  Amerika, Büyük Britanya’dan Bağımsızlık Bildirisini yayınladı.
1789:  Devrimciler Fransız Devrimi'ni başlatan Paris'te Bastille'e saldırırlar.
1804:  Napolyon Fransa'nın imparatoru taçlandırıldı.
1819:  Simón Bolívar, Boyacá Muharebesi'nde İspanyolları yenerek birçok Güney Amerika ülkesinin bağımsızlığına öncülük etti.
1837:  Samuel Morse ve diğerleri elektronik telgrafları geliştiriyor.
1859:  Charles Darwin, doğal seleksiyonu tanıtan “Türlerin Kökeni” ni yayınladı.
1865:  Abraham Lincoln, Amerikan İç Savaşı'nın sonunda öldürüldü.
1876:  Alexander Bell telefonu icat etti.
1903:  Wright Kardeşler ilk güçlü, havadan ağır uçakları inşa ettiler.
1914:  Avusturyalı Franz Ferdinand, Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayarak Saraybosna'da öldürüldü.
1929:  Kara Salı borsa kazasında büyük depresyon başlıyor.
1939:  Adolf Hitler, Polonya'yı işgal ederek 2. Dünya Savaşı'nı başlattı.
1953:  Watson ve Crick, DNA'nın çift sarmal yapısını keşfetti.
1957:  Sovyetler Birliği, uzaya ilk insan yapımı uydusu olan Sputnik 1'i gönderdi.
1969:  Apollo 11 astronotları Neil Armstrong ve Buzz Aldrin karaya çıkar ve aya yürürler.
1975:  Vietnam Savaşı'nın Sonu
1989:  Tim Berners-Lee interneti icat etti.